Lever överviktiga människor längre?

Här är expertråd och nedläggning av de senaste studierna om huruvida tunga människor verkligen lever längre eller inte.

Peter Dazeley / Getty Images

Vad du har hört
Om du är tung, har du förmodligen fått höra att smalna ner för din hälsa. När allt kommer omkring vet alla att överviktiga människor har högre risker för livshotande tillstånd som hjärtsjukdomar, diabetes och vissa cancerformer.

Rubrikerna nu
Extra stoppning kanske inte är så dödlig, enligt en uppmärksamma CDC-rapport som samlade data om nästan tre miljoner människor från hela världen. Analysen fann att även om extrem fetma förkortade liv, så var människor som just var överviktiga (med ett kroppsmassaindex mellan 25 och 30) faktiskt mindre benägna att dö än de som hade normal vikt. Uppsatsen var en uppföljningsrapport till en banbrytande studie 2005 som kom fram till liknande slutsatser. Den växande forskningen gör att vissa experter ifrågasätter om övervikt verkligen är så ohälsosamt som tidigare trott.Men vänta …
The recent CDC study looked at only risk of death—not overall health, says Steven Heymsfield, MD, executive director of Louisiana State University’s Pennington Biomedical Research Center. Living is not really the prize; living well is the prize